LOGO
LOGO

Match Information

Sat , - Minsk (BLR) - | Group Matches GM
Referees:  
flag  Hascik, Peter
  flag  Otapka, Zbislav
    Delegates:  
flag  Schlick, Anton
Referees:   Ref.: 
flag  Hascik, Peter
  flag  Otapka, Zbislav
Delegates:   Del.: 
flag  Schlick, Anton

Player Statistics

Brest HC Meshkov
THW Kiel
2 5 0 0 31
3 Motchalov, Andrey         8
20 Usachov, Mikhail 1 2     5
18 Hramyka, Yury         5
14 Marhun, Dzmitriy         3
11 Astrouski, Vasili   1     2
19 Bocharnikov, Dmitry         2
10 Ragozin, Oleg         2
13 Kurilenko, Kostyantyn   1     2
17 Nahanau, Uladzimir 1       1
15 Khuzeyeu, Uladzimir         1
16 Kraynov, Andrey          
9 Nekhaichyk, Maksim   1      
7 Klimavets, Uladzimir          
12 Sakalouski, Ihar